Jaki dom bez pozwolenia?

Autor
dom bez pozwolenia

Wybudowanie nowego domu to przedsięwzięcie, które bywa czasochłonne, jednak najważniejszym jego aspektem jest postępowanie zgodne z prawem. Należy przede wszystkim zapoznać się z przepisami techniczno-budowlanymi i upewnić się, czy wzniesienie planowanego obiektu jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia.

Nowe domy, czyli kilka słów na temat nowelizacji prawa budowlanego

Od 28 czerwca 2015 roku, dzięki wprowadzeniu innowacyjnych i oczekiwanych zmian w prawie budowlanym, inwestorzy mogą przystąpić do budowania nowych domów według odpowiadającego im sposobu. Ustawa Prawo budowlane zapewnia bowiem możliwość wyboru. Z jednej strony deweloper może wybrać tradycyjną formę i ubiegać się o pozwolenie na budowę, z drugiej natomiast ma prawo podejmowania działań zgodnie z nowelizacją prawa, czyli bez pozwolenia. W tym ostatnim przypadku obowiązuje jednak dokonanie zgłoszenia do właściwego organu. Jeżeli nie wniesie on sprzeciwu, inwestycję można rozpocząć po upływie trzydziestu dni, o ile została złożona pełna dokumentacja.

Jakie domy można budować bez pozwolenia po 2017 roku?

Pierwowzór ustawy Prawo budowlane wszedł w życie 7 lipca 1994 roku, jednak co kilka lat był modernizowany. Ostatnia jego nowelizacja została przeprowadzona w 2017 roku, a zawarte w niej przepisy obowiązują do dnia dzisiejszego. Na podstawie 29 artykułu tej ustawy można zapoznać się z wykazem obiektów, które mogą być budowane bez pozwolenia, po uprzednim zgłoszeniu. Zalicza się do nich przede wszystkim domki letniskowe, budynki gospodarcze, garaże, altany bądź ogrody zimowe w postaci oranżerii.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą zostały zwolnione z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę obiekty o metrażu nieprzekraczającym 35 m².
Własnej działki nie można zagospodarować w dowolny sposób, ponieważ regulują to przepisy prawne. I tak na każde 500 m² powierzchni działki wolno wybudować bez pozwolenia jeden obiekt, którego powierzchnia nie przekroczy 35 m². Jeżeli wiata mieści się w 50 m², to można ją postawić bez ubiegania się o pozwolenie, wykorzystując drugą formę informowania odpowiedniego organu, jaką jest zgłoszenie, przy czym na każde 500 m² działki wolno wystawić jedną wiatę.

Odpowiadając na postawione w tytule pytanie, warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawnymi można wznosić obiekty bez pozwolenia. Trzeba jednak przestrzegać ustalonych w prawie budowlanym procedur i gruntownie zapoznać się z przepisami w celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji.

Rate this post
Kategorie artykułu:
Finanse i prawo

Comments are closed.