Wypadek przy pracy i jak go zgłosić w Gorlicach?

Autor
Wypadek w pracy - Gorlice

Uszczerbek na zdrowiu w zakładzie pracy może zdarzyć się każdemu. Wypadek powinien być zgłoszony przełożonym i odpowiednie akcje podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Żaden wypadek nie powinien być ignorowany, gdyż może to doprowadzić do tragedii.

Praca w Gorlicach – czego możemy oczekiwać? 

Gorlice to małe miasto w województwie małopolskim, zamieszkałe przez ponad 27 tys. ludzi. Gospodarka miasta opiera się na przemyśle naftowym, maszynowym i drzewnym. W Gorlicach znajduje się obszar przemysłowy należący do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Stopa bezrobocia we Wrześniu 2022 r. wyniosła 5,8%, co jest wartością wyższą od średniej województwa – 4,5%, a także kraju – 5,2%. W 2020 r. pracownicy mogli oczekiwać średnich zarobków na poziomie 4158 zł brutto miesięcznie, podczas gdy Polacy średnio otrzymywali 5523 zł brutto miesięcznie.  

Praca w Gorlicach czeka osoby w poniższych zawodach: 

 • inżynierowie elektrycy i energetycy 
 • pracownicy budowlani 
 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 
 • fizjoterapeuci i masażyści 
 • księgowi 
 • psycholodzy i psychoterapeuci 
 • szefowie kuchni 
 • lekarze, pielęgniarki i położne 
 • mechanicy 

Niestety mniej szczęścia będą mieć: ekonomiści, pomoc kuchenna i pracownicy fizyczni w produkcjach i pracach prostych. Są to zawody nadwyżkowe, na które nie ma dużego zapotrzebowania.  

Praca na pełen etat nie jest jedyną możliwością. Miasto oferuje także prace dodatkowe i sezonowe. Aby porównać oferty warto zajrzeć na praca w Gorlicach na Gowork.pl po setki ogłoszeń z miasta i okolic. Na stronie znajdziemy również oferty pracy hybrydowej lub zdalnej. Taki model zatrudnienia pomaga nam zdobyć pracę na terenie oddalonym od naszego miasta, oferując tym samym lepsze warunki i wyższe wynagrodzenie.  

Praca w Gorlicach - jaka praca czeka

Praca Gorlice – co zrobić w razie wypadku? 

Gorlice opierają się na przemyśle. Na terenie miasta operuje wiele przedsiębiorstw zatrudniających pracowników. Przepisy BHP muszą być przestrzegane, w innym przypadku może dojść do uszczerbku na zdrowiu. Jednak nawet przestrzegając wszystkich przepisów wypadek przy pracy może się zdarzyć. Co zrobić, gdy coś nam się stanie?  

Zgłoszenie wypadku przełożonemu jest pierwsza rzeczą, o którą powinniśmy zadbać. Pracodawca powinien udzielić nam pierwszej pomocy, a następnie zebrać informacje od świadków o tym co zaszło. W dalszej kolejności pracodawca zgłasza incydent do odpowiednich źródeł. Ocena ryzyka powinna zostać przeprowadzona zaraz po wypadku i zawierać przykładowe kwestie: czy miejsce, w którym wypadek się wydarzył jest bezpieczne? Czy maszyny są poprawnie serwisowane? Czy odpowiednie znaki ostrzegawcze były wystawione, np. o mokrej podłodze? Co można zmienić, aby w przyszłości incydent się nie powtórzył?  

Jeśli żadne z powyższych działań nie zostały podjęte, świadczy to o nieprzestrzeganiu zasad BHP. W związku z tym mamy prawo zgłoszenia pracodawcy do inspekcji pracy. Przepisy prawne jasno stanowią: ‘’Zaniechanie obowiązku powiadomienia o wypadku przy pracy (śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym) wymienionych organów, w tym inspektora pracy, stanowi wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy i jest zagrożone karą’’. 

Poszkodowany ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. W zależności od rodzaju urazu i długości rekonwalescencji, istnieje kilka rodzajów odszkodowania i świadczeń, m.in.: 

 • Zasiłek chorobowy w wysokości pensji brutto 
 • Świadczenie rehabilitacyjne w wysokości pensji brutto 
 • Jednorazowe odszkodowanie w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 
 • Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny, jeśli pracownik zmarł w wyniku wypadku 
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy 
 • Dodatek pielęgnacyjny 
 • Odszkodowanie za utratę lub zniszczenie naszych rzeczy w czasie wypadku 

Praca Gorlice – kiedy nie przysługuje odszkodowanie 

Nie możemy liczyć na odszkodowanie, gdy wypadek przy pracy był spowodowany naszą winą. Oznacza to, że jeśli nie przestrzegamy BHP (przez umyślne działania lub niedbalstwo) stracimy prawa do roszczeń. Dotyczy to również przepisów drogowych i przeciwpożarowych. Przykładem jest praca bez środków ochrony osobistej: kasków, rękawic, kombinezonów, okularów, itp. Jeśli doznamy oparzenie na rękach, ponieważ nie ubraliśmy rękawic ochronnych, stracimy prawo do odszkodowania. Powodując wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu, narkotyków czy zbyt szybkiej jazdy, również stracimy roszczenia. I prawdopodobnie pracę. 

Nikt z nas nie chce być ofiarą wypadku w pracy. Możemy zapobiec temu poprzez przestrzeganie zasad zakładu i ochrony zdrowia. Lecz to też nie gwarantuje, że wypadek się nie wydarzy. Pracodawca jest odpowiedzialny za wdrażanie przepisów BHP a także zaopatrywanie pracowników w środki ochrony osobistej. Najważniejszą rzeczą jest powiadomienie o wypadku przełożonego. On musi też zawiadomić odpowiednie organy. Oferty pracy z Gorlic często są adresowane do pracowników fizycznych, narażonych w wyższym stopniu na urazy i kontuzje w pracy. Wczesne zauważenie usterki maszyny czy czegokolwiek wadliwego zapobiega wypadkom, więc warto mieć oczy szeroko otwarte. 

Rate this post
Kategorie artykułu:
Finanse i prawo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *