Tłumacz przysięgły – jak uzyskać uprawnienia?

Autor
Tłumaczenia przysięgłe

W wielu sytuacjach wymagane jest tłumaczenie ważnych dokumentów na język obcy. Mimo, iż coraz więcej osób uczy się języków, często potrzebne jest tłumaczenie uwierzytelnione, czyli po prostu przysięgłe. Zawód tłumacza przysięgłego jest więc dziś bardzo potrzebny i wielu tłumaczy chciałoby zdobyć odpowiednie uprawnienia. Jednak nie jest to sprawa prosta, ponieważ taka osoba musi spełnić szereg wymagań, a dodatkowo dość kosztowna.

Zawód tłumacza przysięgłego regulowany ustawą

Warto wiedzieć, iż tłumaczem przysięgłym nie możemy zostać od tak, nawet jeśli jako tłumacz pracujemy od lat. Jest to bowiem profesja, którą reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Oznacza to, iż bez spełniania konkretnych wymogów prawnych, nie możemy nim zostać. Zgodnie z prawem, osoba fizyczna, która może zostać tłumaczem przysięgłym, powinna spełniać następujące wymogi:

  • Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Konfederacji Szwajcarskiej albo (na zasadzie wzajemności) obywatelstwo innego państwa.
  • Zna język polski w mowie i piśmie.
  • Ukończyła studia wyższe oraz uzyskała tytuł magistra.
  • Nie była karana za przestępstwa: umyślne, skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.
  • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Z wynikiem pozytywnym ukończyła egzamin z umiejętności tłumaczenia języka polskiego na język obcy, a także danego języka obcego na język polski. (Przykładowo, tłumacz przysięgły języka włoskiego musi umieć przetłumaczyć język włoski na polski oraz język polski na włoski. Tłumaczenia przysięgłe powinny działać w obie strony.)

Pozycjonowanie i optymalizacja – czy to jest to samo? – Sprawdź nasz artykuł!

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Najważniejszą kwestią, ze wszystkich wymienionych wyżej, jest egzamin. Cała jego forma również regulowana jest prawem. Aby do niego przystąpić, należy uiścić opłatę w wysokości 800 złotych. Termin wyznaczany jest przez Przewodniczącego Komisji i nie może się odbyć później niż w ciągu roku od wpłynięcia wniosku kandydata. O wyznaczonym terminie powiadamiani jesteśmy na przynajmniej 21 dni przed. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej, podczas których egzaminowany musi wykonać tłumaczenia z języka obcego na polski i odwrotnie. Aby zaliczyć, musimy uzyskać pozytywną ocenę z obu części.

Formalności po zakończonym egzaminie

Jeśli uda nam się zaliczyć egzamin z oceną pozytywną, zostajemy wpisani na listę tłumaczy przysięgłych, którą prowadzi Minister Sprawiedliwości. Aby mogło się to wydarzyć, musimy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty. Następnie odbywa się uroczystość zaprzysiężenia, a każdy z uczestników nabywa pieczęć tłumacza przysięgłego.

Rate this post
Kategorie artykułu:
Finanse i prawo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *